شما اینجا هستید

لیست قیمت محصولات

تصویر نام کاربرد قیمت سایز رویه زیره عایق لژ میان زیره وزن
سهند کوهنوردی چهارفصل و یک روزه زمستانی ۵۲۰۰۰۰۰ ۳۷ تا ۴۷ نبوک ضداب ۲.۵mm ویبرام maton + انتی شوک EVA انتبی رفلکس ۵ میلی متری لاستیک ۲ میلی متری جهت محافظت از چرم در مناطق سنگ لاخ تری فلکس ۶ میلی متری ۱۲۱۰ درسایز ۴۲ در یک جفت
قندیل پرو(Ghandil pro) کوهنوردی زمستانه دو روزه ۹۹۵۰۰۰۰ از ۴۰ تا ۴۶ نبوک ضد آب ۲.۷ میلی متری ویبرام + آنتی شوک + کارایی نصب کرامپون فیکس،اتومات + eva (از پنج و پاشنه) آنتی رفلکس ۷ میلی متری لاستیک ۳ میلی متری تری فلکس ۷ میلی متری + تری فلکس ۶ میلی متری در سایز ۴۲ ۹۶۰ گرم
قندیل کوهنوردی زمستانه دو روزه ۸۷۵۰۰۰ از ۴۰ تا ۴۶ نبوک ضد آب ۲.۷ میلی متری ویبرام + آنتی شوک + کارایی نصب کرامپون فیکس + eva (از پنجه) آنتی رفلکس ۷ میلی متری لاستیک ۳ میلی متری تری فلکس ۷ میلی متری در سایز ۴۲ ۹۸۰ گرم
الوند کوه پیمایی سه فصل ۵۱۱۰۰۰ ۳۷ تا ۴۷ نبوک ضد آب ۲.۷ میلی متری ویبرام + آنتی شوک آنتی رفلکس ۵ میلی متری لاستیک ۳ میلی متری تری فلکس ۵ میلی متری در سایز ۴۲ ۷۷۰ گرم و در سایز ۳۹ ۶۶۰ گرم
ژوان حرفه ای ۲۹۵.۰۰۰.۰ ۳۴ الی ۴۶ چرم اشپالت xss grip Vibram 4 mm * لاستیک ۲.۲ mm تالین ۲ mm ۵۸۰ گروم در سایز ۴۲
سبلان کوه نوردی سه فصل با کوله سنگین، کوه نوردی یک روزه زمستانی ۵۶۶.۵۰۰.۰ ۳۸ تا ۴۷ نبوک ضد آب ۲.۷ میلی متری یبرام + آنتی شوک آنتی رفلکس ۵ میلی متری لاستیک ۳ میلی متری تری فلکس ۵ میلی متری ۱۶۰۰ در سایز ۴۲ در یک جفت
کویر راهپیمایی ۳۴۰.۰۰۰.۰ ۳۷ الی ۴۶ اشبالت ۱.۸ vibram.rabber.Eva_Pu(آنتی شوک) x لاستیک ۲.۲ لاووتکس با ضخامت ۲.۲ ۷۵۰ گرم در سایز ۴۲
روف مناسب برای تمرین و صعودهای بلند (دیواره نوردی) ۲۳۹۰۰۰۰ ۳۴ تا ۴۸ با سایزهای میانی چرم (اشبالت) ۲میلی متری ویبرام ایکس اس گریپ (XS grip) لاستیک ۲میلی متری تری فلکس ۲ میلی متری ۴۶۰ گرم در سایز ۴۲ در هر جفت
آگرین کوه پیمایی سه فصل، طبیعت گردی ۴۱۵۰۰۰۰ ۳۸ تا ۴۶ نبوک ضد آب ۲ میلی متری ویبرام + آنتی شوک آنتی رفلکس ۵ میلی متری لاستیک ۳ میلی متری تری فلکس ۲ میلی متری ۱۳۶۰ گرم در سایز ۴۲ در یک جفت
کوروش طبیعت گردی، راه پیمایی، استفاده در سفر و شهر ۳۵۰۰۰۰۰ ۳۹ تا ۴۵ چرم (اشبالت) ۲ میلی متری ویبرام، آنتی شوک آنتی رفلکس ۲ میلی متری لاستیک ۳ میلی متری تری فلکس ۲ میلی متری ۹۶۰ در سایت ۴۲ در یک جفت
آرین مناسب برای تمرین و صعودهای بلند (دیواره نوردی) ۲۳۹۰۰۰۰ ۳۴ تا ۴۸ با سایزهای میانی چرم (اشبالت) ۲میلی متری ویبرام ایکس اس گریپ (XS grip) لاستیک ۲ میلی متری تری فلکس ۲ میلی متری ۴۶۰ گرم در سایز ۴۲ در هر جفت
رد پوینت مناسب برای تمرین و صعودهای کوتاه ۲۳۹۰۰۰۰ ۳۴ تا ۴۸ با سایزهای میانی چرم (اشبالت) ۲ میلی متری ویبرام ایکس اس گریپ (XS grip) لاستیک ۲ میلی متری تری فلکس ۲ میلی متری ۴۶۰ گرم در سایز ۴۲ در هر جفت
لیزارد مناسب برای تمرین، سنگ کوتاه، صعود ورزشی و داخل سالن ۲۳۹۰۰۰۰ ۳۴ تا ۴۸ با سایزهای میانی چرم (اشبالت) ۲میلی متری ویبرام ایکس اس گریپ (XS grip) لاستیک ۲ میلی متری تری فلکس ۲ میلی متری ۴۶۰ گرم در سایز ۴۲ در هر جفت
لاوان مناسب برای تمرین، صعود ورزشی، سنگ کوتاه، دیواره نوردی ۲۳۹۰۰۰۰ ۳۴ تا ۴۸ با سایزهای میانی چرم (اشبالت) ۲ میلی متری ویبرام ایکس اس گریپ (XS grip) لاستیک ۲ میلی متری تری فلکس ۲ میلی متری ۵۲۰ گرم در سایز ۴۲ در یک جفت
هارمونی۱ مناسب برای مسیرهای ورزشی، سنگ کوتاه حفره ای آهکی و تمرین ۲۳۹۰۰۰۰ ۳۴ تا ۴۸ با سایزهای میانی چرم (اشبالت) ۲ میلی متری ویبرام ایکس اس گریپ (XS grip) لاستیک ۲ میلی متری تری فلکس ۲ میلی متری ۴۶۰ گرم در سایز ۴۲ در هر جفت
هارمونی۲ مناسب برای مسیرهای ورزشی و سنگ کوتاه ۲۴۸۰۰۰۰ ۳۴ تا ۴۸ با سایزهای میانی چرم (اشبالت) ۲ میلی متری ویبرام ایکس اس گریپ (XS grip) لاستیک ۲ میلی متری تری فلکس ۲ میلی متری ۴۸۰ گرم در سایز ۴۲ در هر جفت
اسپایدر مناسب برای مسابقات، صعود ورزشی ۲۴۲۰۰۰۰ ۳۴ تا ۴۸ با سایزهای میانی چرم (اشبالت) ۲ میلی متری ویبرام ایکس اس گریپ (XS grip) لاستیک ۲ میلی متری تری فلکس ۲ میلی متری ۵۲۰ گرم در سایز ۴۲ در هر جفت
بهار مناسب برای مسیرهای چند حرکتی و دشوار، مسابقات، شیب منفی و کلاهک ها ۲۴۸۰۰۰۰ ۳۴ تا ۴۸ با سایزهای میانی چرم (اشبالت) ۲ میلی متری ویبرام ایکس اس گریپ (XS grip) لاستیک ۲ میلی متری تری فلکس ۲ میلی متری ۵۲۰ گرم در سایز ۴۲ در هر جفت
آوینا مناسب برای مسیرهای چند حرکتی و دشوار، مسابقات، شیب منفی و کلاهک ها ۲۵۸۰۰۰۰ ۳۴ تا ۴۸ با سایزهای میانی چرم (اشبالت) ۲ میلی متری ویبرام ایکس اس گریپ (XS grip) لاستیک ۲ میلی متری پی پی فلکس ۲.۵ میلی متری ۴۶۰ گرم در سایز ۴۲ در هر جفت
آسو کوه نوردی سه فصل با کوله سنگین، برنامه یک روزه زمستانی ۳۹ تا ۴۷ نبوک ضد آب ۲.۷ میلی متری ویبرام + آنتی شوک آنتی رفلکس ۵ میلی متری لاستیک ۳ میلی متری تری فلکس ۵ میلی متری ۱۶۸۰ در سایز ۴۲ در یک جفت
آسو ۲ کوه نوردی سه فصل با کوله سنگین، کوه نوردی یک روزه زمستانی ۳۹ تا ۴۷ نبوک ضد آب ۲.۷ میلی متری ویبرام + آنتی شوک آنتی رفلکس ۵ میلی متری لاستیک ۳ میلی متری تری فلکس ۵ میلی متری ۱۶۸۰ در سایز ۴۲ در یک جفت
آیس ترک (Ice Treck) صعودهای زمستانی یک روزه، کوه نوردی سه فصل ۳۸ تا ۴۷ نبوک ضد آب ۲.۷ میلی متری ویبرام + آنتی شوک آنتی رفلکس ۷ میلی متری لاستیک ۳ میلی متری تری فلکس ۷ میلی متری ۱۷۶۰ در سایز ۴۲ در یک جفت
فونیکس کوه نوردی سه فصل، برنامه یک روزه زمستانی ۳۹ تا ۴۶ نبوک ضد آب ۲.۷ میلی متری ویبرام + آنتی شوک آنتی رفلکس ۷ میلی متری لاستیک ۳ میلی متری تری فلکس ۷ میلی متری ۱۷۳۰ در سایز ۴۲ در یک جفت
شروین(جدید) کوه نوردی زمستانی دو روزه و پیمایش یخچال ۳۹ تا ۴۷ نبوک ضد آب ۲.۷ میلی متری ویبرام + آنتی شوک + کارایی نصب کرامپون فیکس (از پاشنه و پنجه) آنتی رفلکس ۷ میلی متری لاستیک ۳ میلی متری تری فلکس ۷ میلی متری ۱۸۰۰ در سایز ۴۲ در یک جفت
آوات کوه پیمایی سه فصل، طبیعت گردی ۳۸ تا ۴۷ نبوک ضد آب ۲.۷ میلی متری ویبرام + آنتی شوک آنتی رفلکس ۵ میلی متری لاستیک ۳ میلی متری تری فلکس ۵ میلی متری ۱۵۲۰ در سایز ۴۲ در یک جفت

LAVAN SHOE CO.‎ Tehran, IRAN.‎ Tel: +98-21-55898136 Fax: +98-21-55982411 Mobile: +98-912-3260932