شما اینجا هستید

چگونه كفشي را براي خود خريداري نماييم

در مورد كفش سنگنوردي قانون طلايي براي انتخاب بهترين كفش اين است كه كفش خوب فيت پا باشد .

اگر كفش سنگنوردي گشاد باشد ، پا در آن دچار لغزش و خطا مي شود و اگر خيلي تنگ باشد ، آزار دهنده است . يك كفش سنگنوردي مناسب مي بايست از كفش معمولي تنگ تر باشد . اما به چه اندازه ؟ در تصاوير ميزان تنگ بودن كفش را با توجه به عملكرد آن انتخاب مي كنيد .

حرفه اي

كساني هستند كه به سنگنوردي به صورت حركات شمارشي مشكل و كوتاه تمايل دارند . كفشهايشان آشكارا بايد كوچكتر از سايز نرمال باشد . براي اين منظور كه حساسيت لازم را ايجاد كند . پوشيدن اين نوع كفشها تنها براي مدت كوتاهي پوشيده مي شود كه مسير سنگ كوتاه و يا يك مسير سخت كه چند دقيقه اي بيشتر طول نمي كشد پوشيده و بعد از انجام صعود آنرا از پا خارج مي كنند . سنگنوردان معروف معمولا چندين جفت كفش دارند كه به تناسب مسيرها از آن استفاده مي كنند .

 كفشهاي هميشگي

براي استفاده هميشگي نبايد كفش بسيار تنگ خريداري شود . . . . . . .. كه مدت زمان زيادي كفش تنگ پاها را اذيت مي كند بنابراين براي مسيرهاي بلند و تمريني كفشهاي راحت و مناسبي استفاده مي شود .

راحت

براي استفاده مبتديان و كساني كه تفريحي سنگنوردي را دنبال مي كنند و يا خردسالان كه اين گونه افراد كفش را به عنوان يك وسيله حاشيه اي خريداري مي كنند . اين نوع كفش در هر حال تنگ تر از كفشهاي معمولي است اما در صعودهاي طولاني خسته كننده نيست . بنابراين بهترين كفشها را خريداري نماييد .

فارسی

LAVAN SHOE CO.‎ Tehran, IRAN.‎ Tel: +98-21-55898136 Fax: +98-21-55982411 Mobile: +98-912-3260932