شما اینجا هستید

مشخصات فنی محصولات

تمام مواد اولیه که در «گروه تولیدی لاوان» مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید آزمایش کیفی و ارزیابی بخش تحقیقات این مجموعه را پشت سر بگذارد که قوانین و استانداردهای سخت خاص خود دارد تا بعد از تأیید این بخش، مواد تهیه و راهی بخش‌های مختلف تولید شوند.

فارسی

LAVAN SHOE CO.‎ Tehran, IRAN.‎ Tel: +98-21-55898136 Fax: +98-21-55982411 Mobile: +98-912-3260932