شما اینجا هستید

طریقه نگهداری کفش های سنگنوردی لاوان

 

۱.کفش سنگنوردی را هرگز در پیاده روی یا طی کردن مسیر بین دو صخره به پا نکنید.آسیب جدی به لاستیک دور کفش و مهم تر به زیره کفش وارد میشود و همینوطور کثیف میشود در نتیجه اصتحکاک زیره کفش به حداقل ممکنه خواهد رسید.

۲.هنگام استراحت  در کارگاه های مسیرهای بلند هرگز پاشنه کفش های سنگنوردی را نخوابانید بلکه آن را از پا خارج کنید خواباندن پاشنه فرم طبیعی قرار گرفتن پاشنه پا داخل کفش را بر هم ریخته و حتی دیگر نمیتوان از پاشنه در جهت لاخ کردن استفاده دقیق داشته باشیم.

۳.کفش های سنگنوردی را در زمانی که استفاده نمیکنیم حتما در محلی خنک زیر سایه قرار دهید زیرا حرارت بالا باعث گسست محل های اتصال چسب میشود.

۴.قبل از آنکه نوک کتانی آسیب جدی ببیند (سوراخ گردد) آنرا جهت تعویض زیره به گروه لاوان ارسال نمایید.

۵.بعد از هر بار استفاده کتانی را در مجاورت هوای آزاد قرار دهید(محل خنک) جهت از بین رفتن بوی پا و تعرقات آن و جلوگیری از ابتلا انگشتان از هرگونه قارچ

فارسی

LAVAN SHOE CO.‎ Tehran, IRAN.‎ Tel: +98-21-55898136 Fax: +98-21-55982411 Mobile: +98-912-3260932