شما اینجا هستید

فراخوان گروه تولیدی لاوان جهت محصول(پامیر)

گروه تولیدی لاوان از تمامی همنوردان تقاضا دارد در صورت خرید محصول(پامیر) به دلیل مشکل در قسمت پنجه(عدم استحکام کافی در چرم استفاده شده,محصول نام برده را جهت تعمیر و ارسال مجدد به این مجموعه ارسال نمایند.محصول یاد شده را میتوانند به نمایندگی هایی که خرید را انجام داده اند تحویل نمایند که مراحل ارسال و تحویل مجدد انجام گیرد.از صبر و شکیبایی شما همنوردان عزیز سپاپ گذاریم که با صبر و بردباریی در جهت رفع مشکل این مجموعه را جهت خدمت هر چه بهتر یاری می نمایند.
 

فارسی

LAVAN SHOE CO.‎ Tehran, IRAN.‎ Tel: +98-21-55898136 Fax: +98-21-55982411 Mobile: +98-912-3260932