شما اینجا هستید

! توجه توجه !

در تمامی کفش های شما که زیره آن به وسیله چسب به کفش چسبانده شده در دمای بالای ۴۵ درجه کفش و زیره آن دچار گسست می شوند به خصوص در آن دسته از کفش ها که فاصله تولید و استفاده اندک می باشد (به دلیل عدم انعقاد کافی و زنجیره کامل عملکرد چسب). لذا اکیدا کفش های کوهنوردی، کوه پیمایی و سنگنوردی را در گرمای بیشتر از ۴۵ درجه قرار ندیم – مخصوصا اینکه دمای گرمای هوا بر اساس گرمای موجود در سایه اندازه گیری میشود. بنابراین آگاه باشیم هوا در شرایط آفتابی با چندین درجه اختلاف به کفشها منتقل میشود و زیره از رویه کفش به راحتی جدا میشود.

فارسی

LAVAN SHOE CO.‎ Tehran, IRAN.‎ Tel: +98-21-55898136 Fax: +98-21-55982411 Mobile: +98-912-3260932