شما اینجا هستید

آسو

رویه: 
نبوک ضد آب ۲.۷ میلی متری
آستر: 
گورتکس
عایق: 
آنتی رفلکس ۵ میلی متری
میان زیره: 
تری فلکس ۵ میلی متری
زیره: 
ویبرام + آنتی شوک
لژ: 
لاستیک ۳ میلی متری
نوع بستن: 
بندی شیاری
وزن: 
۱۶۸۰ در سایز ۴۲ در یک جفت
سایز: 
۳۹ تا ۴۷
کاربرد: 
کوه نوردی سه فصل با کوله سنگین، برنامه یک روزه زمستانی

 سبک، زیبا

LAVAN SHOE CO.‎ Tehran, IRAN.‎ Tel: +98-21-55898136 Fax: +98-21-55982411 Mobile: +98-912-3260932