Lavan shoes Mountain Trekking Hiking Climbing

لاوان

کاربرد: 
مناسب برای تمرین، صعود ورزشی، سنگ کوتاه، دیواره نوردی

در این مدل، بند کفش از بین کانال هایی در چرم عبور می کند و تنها با یک بار کشیدن به راحتی تنظیم و جذب پا می شود.

طریقه نگهداری کفش های سنگنوردی لاوان

 

۱.کفش سنگنوردی را هرگز در پیاده روی یا طی کردن مسیر بین دو صخره به پا نکنید.آسیب جدی به لاستیک دور کفش و مهم تر به زیره کفش وارد میشود و همینوطور کثیف میشود در نتیجه اصتحکاک زیره کفش به حداقل ممکنه خواهد رسید.

۲.هنگام استراحت  در کارگاه های مسیرهای بلند هرگز پاشنه کفش های سنگنوردی را نخوابانید بلکه آن را از پا خارج کنید خواباندن پاشنه فرم طبیعی قرار گرفتن پاشنه پا داخل کفش را بر هم ریخته و حتی دیگر نمیتوان از پاشنه در جهت لاخ کردن استفاده دقیق داشته باشیم.

انواع زیـــره هــا

صفحه‌ها

جدیدترین کفش سنگ نوردی

جدیدترین کفش کوه نوردی

جدیدترین کفش کوه پیمائی

LAVAN SHOE CO.‎ Tehran, IRAN.‎ Tel: +98-21-55898136 Fax: +98-21-55982411 Mobile: +98-912-3260932