Lavan shoes Mountain Trekking Hiking Climbing

مشخصات فنی محصولات

تمام مواد اولیه که در «گروه تولیدی لاوان» مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید آزمایش کیفی و ارزیابی بخش تحقیقات این مجموعه را پشت سر بگذارد که قوانین و استانداردهای سخت خاص خود دارد تا بعد از تأیید این بخش، مواد تهیه و راهی بخش‌های مختلف تولید شوند.

اموز مشتریان

در دست ساخت

کوروش

کاربرد: 
طبیعت گردی، راه پیمایی، استفاده در سفر و شهر

این مدل زیبا، بسیار راحت است و با توجه به بهره مندی از گورتکس برای استفاده شهری در فصل زمستان پیشنهاد می شود و در راه پیمایی برای دستیابی به مناطق سنگ نوردی مناسب است.

صفحه‌ها

جدیدترین کفش سنگ نوردی

جدیدترین کفش کوه نوردی

جدیدترین کفش کوه پیمائی

LAVAN SHOE CO.‎ Tehran, IRAN.‎ Tel: +98-21-55898136 Fax: +98-21-55982411 Mobile: +98-912-3260932